Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :22-01-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-01-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
21-01-20Bến Tre: 500,613,
Vũng Tàu: 170,783,
Bạc Liêu: 747,472
Trúng 500 Bến Tre,
Trúng 170 Vũng Tàu,
Trúng 747 Bạc Liêu
518
20-01-20TP HCM: 333,740,
Đồng Tháp: 183,087,
Cà Mau: 783,109
Trúng 333 TP HCM,
Trúng 183 Đồng Tháp,
Trúng 783 Cà Mau
479
19-01-20Tiền Giang: 779,345,
Kiên Giang: 662,443,
Đà Lạt: 023,606
Trúng 779 Tiền Giang,
Trúng 662 Kiên Giang,
Trúng 023 Đà Lạt
889
18-01-20TP HCM: 095,767,
Long An: 496,960,
Bình Phước: 804,745,
Hậu Giang: 462,336
Trúng 496 Long An,
Trúng 804 Bình Phước,
Trúng 462 Hậu Giang
734
17-01-20Vĩnh Long: 188,383,
Bình Dương: 661,393,
Trà Vinh: 065,692
Trúng 661 Bình Dương,
Trúng 065 Trà Vinh
747
16-01-20Tây Ninh: 481,619,
An Giang: 487,226,
Bình Thuận: 223,328
Trúng 481 Tây Ninh,
Trúng 487 An Giang
503
15-01-20Đồng Nai: 704,258,
Cần Thơ: 278,489,
Sóc Trăng: 326,864
Trúng 704 Đồng Nai783
14-01-20Bến Tre: 010,646,
Vũng Tàu: 674,219,
Bạc Liêu: 511,790
Trúng 010 Bến Tre,
Trúng 511 Bạc Liêu
932
13-01-20TP HCM: 662,174,
Đồng Tháp: 684,481,
Cà Mau: 069,064
Trúng 662 TP HCM,
Trúng 684 Đồng Tháp,
Trúng 069 Cà Mau
441
12-01-20Tiền Giang: 328,412,
Kiên Giang: 952,146,
Đà Lạt: 598,058
Trúng 328 Tiền Giang,
Trúng 952 Kiên Giang,
Trúng 598 Đà Lạt
563
11-01-20TP HCM: 705,447,
Long An: 629,784,
Bình Phước: 635,173,
Hậu Giang: 322,021
Trúng 705 TP HCM,
Trúng 629 Long An,
Trúng 635 Bình Phước,
Trúng 322 Hậu Giang
463
10-01-20Vĩnh Long: 356,684,
Bình Dương: 406,450,
Trà Vinh: 730,286
Trúng 356 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương,
Trúng 730 Trà Vinh
555
09-01-20Tây Ninh: 706,482,
An Giang: 828,206,
Bình Thuận: 922,435
Trúng 706 Tây Ninh,
Trúng 922 Bình Thuận
634
08-01-20Đồng Nai: 025,887,
Cần Thơ: 670,909,
Sóc Trăng: 092,555
Trúng 025 Đồng Nai,
Trúng 670 Cần Thơ,
Trúng 092 Sóc Trăng
656
07-01-20Bến Tre: 908,892,
Vũng Tàu: 455,941,
Bạc Liêu: 701,359
Trúng 908 Bến Tre,
Trúng 455 Vũng Tàu,
Trúng 701 Bạc Liêu
501
06-01-20TP HCM: 470,860,
Đồng Tháp: 676,730,
Cà Mau: 611,505
Trúng 470 TP HCM,
Trúng 676 Đồng Tháp,
Trúng 611 Cà Mau
651
05-01-20Tiền Giang: 554,215,
Kiên Giang: 177,983,
Đà Lạt: 736,075
Trúng 554 Tiền Giang,
Trúng 177 Kiên Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
686
04-01-20TP HCM: 995,273,
Long An: 418,812,
Bình Phước: 775,183,
Hậu Giang: 472,246
Trúng 775 Bình Phước,
Trúng 472 Hậu Giang
844
03-01-20Vĩnh Long: 972,032,
Bình Dương: 075,571,
Trà Vinh: 167,351
Trúng 972 Vĩnh Long,
Trúng 075 Bình Dương,
Trúng 167 Trà Vinh
338
02-01-20An Giang: 009,988,
Bình Thuận: 800,100,
Tây Ninh: 758,954
Trúng 009 An Giang,
Trúng 800 Bình Thuận,
Trúng 758 Tây Ninh
741
01-01-20Đồng Nai: 749,694,
Cần Thơ: 446,530,
Sóc Trăng: 758,802
Trúng 749 Đồng Nai,
Trúng 446 Cần Thơ,
Trúng 758 Sóc Trăng
566
31-12-19Bến Tre: 730,802,
Vũng Tàu: 726,356,
Bạc Liêu: 081,419
Trúng 081 Bạc Liêu542
30-12-19TP HCM: 092,033,
Đồng Tháp: 299,864,
Cà Mau: 408,656
Trúng 092 TP HCM,
Trúng 299 Đồng Tháp,
Trúng 408 Cà Mau
583
29-12-19Tiền Giang: 701,154,
Kiên Giang: 324,959,
Đà Lạt: 034,472
Trúng 701 Tiền Giang,
Trúng 034 Đà Lạt
499
28-12-19TP HCM: 969,902,
Long An: 494,601,
Bình Phước: 096,006,
Hậu Giang: 745,031
Trúng 969 TP HCM,
Trúng 494 Long An,
Trúng 096 Bình Phước,
Trúng 745 Hậu Giang
678
27-12-19Vĩnh Long: 077,127,
Bình Dương: 406,686,
Trà Vinh: 217,037
Trúng 077 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương
570
26-12-19Tây Ninh: 427,515,
An Giang: 916,861,
Bình Thuận: 933,679
Trúng 427 Tây Ninh,
Trúng 916 An Giang,
Trúng 933 Bình Thuận
626
25-12-19Đồng Nai: 894,658,
Cần Thơ: 816,103,
Sóc Trăng: 051,673
Trúng 816 Cần Thơ,
Trúng 051 Sóc Trăng
743
24-12-19Bến Tre: 393,543,
Vũng Tàu: 268,189,
Bạc Liêu: 894,240
Trúng 393 Bến Tre,
Trúng 268 Vũng Tàu,
Trúng 894 Bạc Liêu
584
23-12-19TP HCM: 279,713,
Đồng Tháp: 300,195,
Cà Mau: 020,441
Trúng 279 TP HCM,
Trúng 300 Đồng Tháp,
Trúng 020 Cà Mau
567
22-12-19Tiền Giang: 846,477,
Kiên Giang: 974,797,
Đà Lạt: 528,813
Trúng 846 Tiền Giang,
Trúng 974 Kiên Giang,
Trúng 528 Đà Lạt
433