Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :21-11-19
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
21-11-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
20-11-19Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 37,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
230
19-11-19Bến Tre: 26,
Vũng Tàu: 45,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
265
18-11-19TP HCM: 85,
Đồng Tháp: 93,
Cà Mau: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
245
17-11-19Tiền Giang: 69,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 40
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
253
16-11-19TP HCM: 43,
Long An: 26,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 87
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
220
15-11-19Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 78,
Trà Vinh: 80
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
287
14-11-19Tây Ninh: 19,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 56
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
264
13-11-19Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 94
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
279
12-11-19Bến Tre: 46,
Vũng Tàu: 25,
Bạc Liêu: 88
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
243
11-11-19TP HCM: 00,
Đồng Tháp: 01,
Cà Mau: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
244
10-11-19Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 16,
Đà Lạt: 74
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
256
09-11-19TP HCM: 78,
Long An: 36,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Hậu Giang
255
08-11-19Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
284
07-11-19Tây Ninh: 18,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 33
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
263
06-11-19Đồng Nai: 29,
Cần Thơ: 99,
Sóc Trăng: 31
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
222
05-11-19Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 49
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
237
04-11-19TP HCM: 89,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
278
03-11-19Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 36,
Đà Lạt: 14
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
229
02-11-19TP HCM: 36,
Long An: 42,
Bình Phước: 98,
Hậu Giang: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
241
01-11-19Vĩnh Long: 80,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
217
31-10-19Tây Ninh: 74,
An Giang: 44,
Bình Thuận: 74
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
266
30-10-19Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 73,
Sóc Trăng: 54
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
238
29-10-19Bến Tre: 44,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 36
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
265
28-10-19TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 45,
Cà Mau: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
266
27-10-19Tiền Giang: 39,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
244
26-10-19TP HCM: 29,
Long An: 24,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
261
25-10-19Vĩnh Long: 67,
Bình Dương: 58,
Trà Vinh: 74
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
222
24-10-19Tây Ninh: 82,
An Giang: 99,
Bình Thuận: 59
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
245
23-10-19Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 96
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
22-10-19Bến Tre: 95,
Vũng Tàu: 03,
Bạc Liêu: 05
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
236
21-10-19TP HCM: 74,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
236