Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :20-01-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
20-01-20 TT Huế
Phú Yên
19-01-20Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
18-01-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
17-01-20Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 03
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
269
16-01-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 95
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
15-01-20Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 29
Trúng Khánh Hòa253
14-01-20Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
13-01-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 48
Trúng Phú Yên284
12-01-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
11-01-20Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
250
10-01-20Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
09-01-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
08-01-20Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
07-01-20Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
06-01-20TT Huế: 93,
Phú Yên: 64
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
05-01-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
04-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
238
03-01-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
262
02-01-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
221
01-01-20Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
209
31-12-19Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
261
30-12-19TT Huế: 01,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
29-12-19Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
266
28-12-19Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
27-12-19Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 08
Trượt235
26-12-19Bình Định: 66,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
220
25-12-19Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
24-12-19Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 44
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
238
23-12-19TT Huế: 00,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
22-12-19Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
21-12-19Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
20-12-19Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
263