Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :20-01-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-01-20 TT Huế
Phú Yên
19-01-20Kon Tum: 664,
Khánh Hòa: 142
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
463
18-01-20Đà Nẵng: 665,
Quảng Ngãi: 840,
Đắc Nông: 936
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
518
17-01-20Gia Lai: 302,
Ninh Thuận: 515
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
370
16-01-20Bình Định: 527,
Quảng Trị: 972,
Quảng Bình: 861
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
694
15-01-20Đà Nẵng: 361,
Khánh Hòa: 898
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
927
14-01-20Đắc Lắc: 493,
Quảng Nam: 811
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
513
13-01-20TT Huế: 496,
Phú Yên: 167
Trúng TT Huế672
12-01-20Kon Tum: 760,
Khánh Hòa: 570
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
285
11-01-20Đà Nẵng: 543,
Quảng Ngãi: 831,
Đắc Nông: 325
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
485
10-01-20Gia Lai: 202,
Ninh Thuận: 245
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
09-01-20Bình Định: 710,
Quảng Trị: 094,
Quảng Bình: 427
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
649
08-01-20Đà Nẵng: 695,
Khánh Hòa: 140
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
669
07-01-20Đắc Lắc: 463,
Quảng Nam: 906
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
682
06-01-20TT Huế: 502,
Phú Yên: 427
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
432
05-01-20Kon Tum: 355,
Khánh Hòa: 146
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
597
04-01-20Đà Nẵng: 360,
Quảng Ngãi: 276,
Đắc Nông: 713
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
576
03-01-20Gia Lai: 387,
Ninh Thuận: 620
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
917
02-01-20Bình Định: 026,
Quảng Trị: 700,
Quảng Bình: 320
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
580
01-01-20Đà Nẵng: 154,
Khánh Hòa: 299
Trúng Đà Nẵng529
31-12-19Đắc Lắc: 241,
Quảng Nam: 224
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
962
30-12-19TT Huế: 193,
Phú Yên: 357
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
378
29-12-19Kon Tum: 040,
Khánh Hòa: 480
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
755
28-12-19Đà Nẵng: 296,
Quảng Ngãi: 469,
Đắc Nông: 309
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
653
27-12-19Gia Lai: 187,
Ninh Thuận: 718
Trúng Ninh Thuận794
26-12-19Bình Định: 554,
Quảng Trị: 642,
Quảng Bình: 816
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
509
25-12-19Đà Nẵng: 732,
Khánh Hòa: 327
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
589
24-12-19Đắc Lắc: 901,
Quảng Nam: 153
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
779
23-12-19TT Huế: 512,
Phú Yên: 484
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
387
22-12-19Kon Tum: 461,
Khánh Hòa: 136
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
21-12-19Đà Nẵng: 859,
Quảng Ngãi: 095,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
337
20-12-19Gia Lai: 394,
Ninh Thuận: 177
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
714