Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :09-08-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
09-08-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
08-08-20TP HCM: 206,824,
Long An: 115,026,
Bình Phước: 479,655,
Hậu Giang: 452,963
Trúng 206 TP HCM,
Trúng 115 Long An,
Trúng 479 Bình Phước,
Trúng 452 Hậu Giang
671
07-08-20Vĩnh Long: 243,030,
Bình Dương: 283,567,
Trà Vinh: 111,886
Trúng 283 Bình Dương,
Trúng 111 Trà Vinh
405
06-08-20Tây Ninh: 637,418,
An Giang: 191,940,
Bình Thuận: 008,308
Trúng 637 Tây Ninh,
Trúng 008 Bình Thuận
506
05-08-20Đồng Nai: 633,061,
Cần Thơ: 242,141,
Sóc Trăng: 418,437
Trúng 633 Đồng Nai,
Trúng 242 Cần Thơ,
Trúng 418 Sóc Trăng
494
04-08-20Bến Tre: 663,623,
Vũng Tàu: 636,384,
Bạc Liêu: 250,983
Trúng 663 Bến Tre,
Trúng 250 Bạc Liêu
523
03-08-20TP HCM: 897,536,
Đồng Tháp: 547,651,
Cà Mau: 467,532
Trúng 897 TP HCM,
Trúng 547 Đồng Tháp,
Trúng 467 Cà Mau
726
02-08-20Tiền Giang: 165,649,
Kiên Giang: 027,103,
Đà Lạt: 656,283
Trúng 165 Tiền Giang,
Trúng 027 Kiên Giang,
Trúng 656 Đà Lạt
869
01-08-20TP HCM: 157,507,
Long An: 009,629,
Bình Phước: 091,382,
Hậu Giang: 922,535
Trúng 157 TP HCM,
Trúng 009 Long An,
Trúng 091 Bình Phước,
Trúng 922 Hậu Giang
590
31-07-20Vĩnh Long: 349,202,
Bình Dương: 756,423,
Trà Vinh: 184,489
Trúng 349 Vĩnh Long488
30-07-20Tây Ninh: 267,744,
An Giang: 576,693,
Bình Thuận: 085,800
Trúng 267 Tây Ninh,
Trúng 576 An Giang,
Trúng 085 Bình Thuận
717
29-07-20Đồng Nai: 421,850,
Cần Thơ: 374,528,
Sóc Trăng: 042,735
Trúng 421 Đồng Nai,
Trúng 374 Cần Thơ,
Trúng 042 Sóc Trăng
764
28-07-20Bến Tre: 301,989,
Vũng Tàu: 601,643,
Bạc Liêu: 296,198
Trúng 301 Bến Tre,
Trúng 601 Vũng Tàu,
Trúng 296 Bạc Liêu
476
27-07-20TP HCM: 340,747,
Đồng Tháp: 822,996,
Cà Mau: 841,582
Trúng 822 Đồng Tháp,
Trúng 841 Cà Mau
746
26-07-20Tiền Giang: 316,729,
Kiên Giang: 426,764,
Đà Lạt: 263,195
Trúng 426 Kiên Giang737
25-07-20TP HCM: 528,644,
Long An: 844,216,
Bình Phước: 107,379,
Hậu Giang: 136,795
Trúng 528 TP HCM,
Trúng 844 Long An,
Trúng 107 Bình Phước,
Trúng 136 Hậu Giang
263
24-07-20Vĩnh Long: 979,497,
Bình Dương: 039,822,
Trà Vinh: 713,820
Trúng 039 Bình Dương,
Trúng 713 Trà Vinh
668
23-07-20Tây Ninh: 235,191,
An Giang: 265,607,
Bình Thuận: 243,459
Trúng 235 Tây Ninh641
22-07-20Đồng Nai: 515,569,
Cần Thơ: 827,874,
Sóc Trăng: 935,515
Trúng 827 Cần Thơ,
Trúng 935 Sóc Trăng
712
21-07-20Bến Tre: 648,342,
Vũng Tàu: 517,553,
Bạc Liêu: 677,115
Trúng 648 Bến Tre,
Trúng 517 Vũng Tàu,
Trúng 677 Bạc Liêu
603
20-07-20TP HCM: 773,027,
Đồng Tháp: 346,682,
Cà Mau: 264,573
Trúng 773 TP HCM,
Trúng 264 Cà Mau
541
19-07-20Tiền Giang: 427,676,
Kiên Giang: 642,846,
Đà Lạt: 394,983
Trúng 642 Kiên Giang,
Trúng 394 Đà Lạt
418
18-07-20TP HCM: 350,355,
Long An: 291,606,
Bình Phước: 589,447,
Hậu Giang: 546,172
Trúng 350 TP HCM,
Trúng 291 Long An,
Trúng 546 Hậu Giang
558
17-07-20Vĩnh Long: 041,153,
Bình Dương: 173,579,
Trà Vinh: 563,488
Trúng 173 Bình Dương,
Trúng 563 Trà Vinh
786
16-07-20Tây Ninh: 555,180,
An Giang: 914,869,
Bình Thuận: 757,754
Trúng 555 Tây Ninh,
Trúng 914 An Giang,
Trúng 757 Bình Thuận
709
15-07-20Đồng Nai: 869,781,
Cần Thơ: 952,971,
Sóc Trăng: 132,423
Trúng 869 Đồng Nai,
Trúng 952 Cần Thơ,
Trúng 132 Sóc Trăng
799
14-07-20Bến Tre: 714,827,
Vũng Tàu: 029,386,
Bạc Liêu: 053,459
Trúng 029 Vũng Tàu,
Trúng 053 Bạc Liêu
595
13-07-20TP HCM: 644,961,
Đồng Tháp: 684,779,
Cà Mau: 786,398
Trúng 644 TP HCM564
12-07-20Tiền Giang: 231,843,
Kiên Giang: 221,010,
Đà Lạt: 861,343
Trúng 221 Kiên Giang696
11-07-20TP HCM: 375,990,
Long An: 424,445,
Bình Phước: 319,418,
Hậu Giang: 874,667
Trúng 375 TP HCM,
Trúng 424 Long An,
Trúng 319 Bình Phước,
Trúng 874 Hậu Giang
635
10-07-20Vĩnh Long: 406,626,
Bình Dương: 703,541,
Trà Vinh: 551,619
Trúng 406 Vĩnh Long,
Trúng 703 Bình Dương,
Trúng 551 Trà Vinh
634
09-07-20Tây Ninh: 735,370,
An Giang: 145,231,
Bình Thuận: 879,612
Trúng 735 Tây Ninh,
Trúng 145 An Giang,
Trúng 879 Bình Thuận
479