Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :09-08-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
09-08-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
08-08-20TP HCM: 06,
Long An: 15,
Bình Phước: 79,
Hậu Giang: 52
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
251
07-08-20Vĩnh Long: 27,
Bình Dương: 83,
Trà Vinh: 11
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
250
06-08-20Tây Ninh: 37,
An Giang: 81,
Bình Thuận: 08
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
231
05-08-20Đồng Nai: 33,
Cần Thơ: 42,
Sóc Trăng: 18
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
272
04-08-20Bến Tre: 63,
Vũng Tàu: 84,
Bạc Liêu: 50
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
251
03-08-20TP HCM: 97,
Đồng Tháp: 73,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
253
02-08-20Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 56
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
265
01-08-20TP HCM: 57,
Long An: 09,
Bình Phước: 41,
Hậu Giang: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
260
31-07-20Vĩnh Long: 49,
Bình Dương: 08,
Trà Vinh: 17
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
30-07-20Tây Ninh: 67,
An Giang: 47,
Bình Thuận: 12
Trúng Tây Ninh252
29-07-20Đồng Nai: 21,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 42
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
232
28-07-20Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 01,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
245
27-07-20TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 41
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
26-07-20Tiền Giang: 66,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 04
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
280
25-07-20TP HCM: 28,
Long An: 44,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
24-07-20Vĩnh Long: 91,
Bình Dương: 39,
Trà Vinh: 13
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
23-07-20Tây Ninh: 35,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 48
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
22-07-20Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 27,
Sóc Trăng: 35
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
241
21-07-20Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 17,
Bạc Liêu: 77
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
261
20-07-20TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 46,
Cà Mau: 64
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
19-07-20Tiền Giang: 52,
Kiên Giang: 42,
Đà Lạt: 94
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
232
18-07-20TP HCM: 50,
Long An: 91,
Bình Phước: 36,
Hậu Giang: 46
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
236
17-07-20Vĩnh Long: 06,
Bình Dương: 73,
Trà Vinh: 63
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
209
16-07-20Tây Ninh: 55,
An Giang: 14,
Bình Thuận: 57
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
266
15-07-20Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 32
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
254
14-07-20Bến Tre: 90,
Vũng Tàu: 30,
Bạc Liêu: 53
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
246
13-07-20TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
257
12-07-20Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 66,
Đà Lạt: 29
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
242
11-07-20TP HCM: 75,
Long An: 24,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 74
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
250
10-07-20Vĩnh Long: 06,
Bình Dương: 03,
Trà Vinh: 51
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
245
09-07-20Tây Ninh: 35,
An Giang: 45,
Bình Thuận: 79
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
242