Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :09-08-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
09-08-20 Kon Tum
Khánh Hòa
08-08-20Đà Nẵng: 505,080,
Quảng Ngãi: 120,097,
Đắc Nông: 028,470
Trúng 505 Đà Nẵng,
Trúng 120 Quảng Ngãi
681
07-08-20Gia Lai: 336,091,
Ninh Thuận: 735,224
Trúng 336 Gia Lai,
Trúng 735 Ninh Thuận
473
06-08-20Bình Định: 421,244,
Quảng Trị: 959,887,
Quảng Bình: 686,584
Trúng 421 Bình Định,
Trúng 959 Quảng Trị,
Trúng 686 Quảng Bình
463
05-08-20Đà Nẵng: 583,541,
Khánh Hòa: 611,139
Trúng 611 Khánh Hòa690
04-08-20Đắc Lắc: 030,106,
Quảng Nam: 499,873
Trúng 030 Đắc Lắc,
Trúng 499 Quảng Nam
300
03-08-20TT Huế: 151,323,
Phú Yên: 531,258
Trúng 151 TT Huế903
02-08-20Kon Tum: 061,146,
Khánh Hòa: 591,888
Trúng 061 Kon Tum,
Trúng 591 Khánh Hòa
171
01-08-20Đà Nẵng: 315,241,
Quảng Ngãi: 412,948,
Đắc Nông: 755,986
Trúng 315 Đà Nẵng,
Trúng 412 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
265
31-07-20Gia Lai: 093,432,
Ninh Thuận: 228,132
Trúng 093 Gia Lai,
Trúng 228 Ninh Thuận
647
30-07-20Bình Định: 362,901,
Quảng Trị: 324,995,
Quảng Bình: 221,236
Trúng 362 Bình Định,
Trúng 324 Quảng Trị,
Trúng 221 Quảng Bình
567
29-07-20Đà Nẵng: 601,190,
Khánh Hòa: 464,137
Trúng 601 Đà Nẵng,
Trúng 464 Khánh Hòa
603
28-07-20Đắc Lắc: 475,727,
Quảng Nam: 534,729
Trúng 475 Đắc Lắc,
Trúng 534 Quảng Nam
403
27-07-20TT Huế: 049,726,
Phú Yên: 706,896
Trượt492
26-07-20Kon Tum: 680,970,
Khánh Hòa: 815,038
Trúng 680 Kon Tum,
Trúng 815 Khánh Hòa
626
25-07-20Đà Nẵng: 979,696,
Quảng Ngãi: 233,823,
Đắc Nông: 426,768
Trúng 979 Đà Nẵng,
Trúng 233 Quảng Ngãi,
Trúng 426 Đắc Nông
384
24-07-20Gia Lai: 984,195,
Ninh Thuận: 868,475
Trúng 984 Gia Lai,
Trúng 868 Ninh Thuận
568
23-07-20Bình Định: 412,260,
Quảng Trị: 593,288,
Quảng Bình: 589,168
Trúng 593 Quảng Trị301
22-07-20Đà Nẵng: 980,839,
Khánh Hòa: 200,731
Trúng 980 Đà Nẵng240
21-07-20Đắc Lắc: 887,146,
Quảng Nam: 361,452
Trúng 361 Quảng Nam543
20-07-20TT Huế: 369,192,
Phú Yên: 944,263
Trúng 369 TT Huế412
19-07-20Kon Tum: 307,748,
Khánh Hòa: 688,275
Trúng 688 Khánh Hòa769
18-07-20Đà Nẵng: 144,137,
Quảng Ngãi: 149,023,
Đắc Nông: 154,728
Trúng 144 Đà Nẵng,
Trúng 149 Quảng Ngãi,
Trúng 154 Đắc Nông
635
17-07-20Gia Lai: 819,824,
Ninh Thuận: 739,226
Trúng 819 Gia Lai,
Trúng 739 Ninh Thuận
784
16-07-20Bình Định: 619,789,
Quảng Trị: 104,324,
Quảng Bình: 050,147
Trúng 619 Bình Định,
Trúng 104 Quảng Trị,
Trúng 050 Quảng Bình
466
15-07-20Đà Nẵng: 057,809,
Khánh Hòa: 934,058
Trúng 057 Đà Nẵng,
Trúng 934 Khánh Hòa
386
14-07-20Đắc Lắc: 255,831,
Quảng Nam: 865,381
Trúng 865 Quảng Nam663
13-07-20TT Huế: 213,821,
Phú Yên: 187,029
Trúng 213 TT Huế,
Trúng 187 Phú Yên
560
12-07-20Kon Tum: 952,908,
Khánh Hòa: 009,270
Trúng 952 Kon Tum656
11-07-20Đà Nẵng: 444,418,
Quảng Ngãi: 533,687,
Đắc Nông: 131,699
Trúng 444 Đà Nẵng,
Trúng 533 Quảng Ngãi,
Trúng 131 Đắc Nông
387
10-07-20Gia Lai: 476,333,
Ninh Thuận: 467,673
Trúng 467 Ninh Thuận608
09-07-20Bình Định: 105,612,
Quảng Trị: 033,367,
Quảng Bình: 795,496
Trúng 105 Bình Định354