Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :09-08-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
09-08-20 Kon Tum
Khánh Hòa
08-08-20Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 61
Trúng Quảng Ngãi266
07-08-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
267
06-08-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
05-08-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
04-08-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
269
03-08-20TT Huế: 56,
Phú Yên: 68
Trúng Phú Yên239
02-08-20Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 55
Trúng Khánh Hòa290
01-08-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
270
31-07-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
30-07-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
29-07-20Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
216
28-07-20Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 06
Trúng Quảng Nam232
27-07-20TT Huế: 76,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
26-07-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 86
Trúng Khánh Hòa220
25-07-20Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
242
24-07-20Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
23-07-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
276
22-07-20Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
267
21-07-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
275
20-07-20TT Huế: 67,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
237
19-07-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
18-07-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
252
17-07-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
279
16-07-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
264
15-07-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
14-07-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
285
13-07-20TT Huế: 65,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
259
12-07-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 69
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
11-07-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
277
10-07-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 78
Trượt283
09-07-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
277