Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :08-08-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
08-08-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
07-08-20Gia Lai: 336,
Ninh Thuận: 735
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
317
06-08-20Bình Định: 421,
Quảng Trị: 959,
Quảng Bình: 686
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
421
05-08-20Đà Nẵng: 628,
Khánh Hòa: 611
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
766
04-08-20Đắc Lắc: 030,
Quảng Nam: 499
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
723
03-08-20TT Huế: 151,
Phú Yên: 724
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
791
02-08-20Kon Tum: 061,
Khánh Hòa: 591
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
565
01-08-20Đà Nẵng: 315,
Quảng Ngãi: 412,
Đắc Nông: 058
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
504
31-07-20Gia Lai: 911,
Ninh Thuận: 228
Trúng Ninh Thuận403
30-07-20Bình Định: 362,
Quảng Trị: 324,
Quảng Bình: 221
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
374
29-07-20Đà Nẵng: 601,
Khánh Hòa: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
482
28-07-20Đắc Lắc: 475,
Quảng Nam: 534
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
772
27-07-20TT Huế: 422,
Phú Yên: 621
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
671
26-07-20Kon Tum: 680,
Khánh Hòa: 815
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
469
25-07-20Đà Nẵng: 979,
Quảng Ngãi: 233,
Đắc Nông: 426
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
781
24-07-20Gia Lai: 984,
Ninh Thuận: 868
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
256
23-07-20Bình Định: 782,
Quảng Trị: 593,
Quảng Bình: 466
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
825
22-07-20Đà Nẵng: 980,
Khánh Hòa: 120
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
21-07-20Đắc Lắc: 941,
Quảng Nam: 361
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
791
20-07-20TT Huế: 369,
Phú Yên: 589
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
720
19-07-20Kon Tum: 492,
Khánh Hòa: 451
Trúng Kon Tum904
18-07-20Đà Nẵng: 144,
Quảng Ngãi: 194,
Đắc Nông: 154
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
366
17-07-20Gia Lai: 819,
Ninh Thuận: 739
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
406
16-07-20Bình Định: 619,
Quảng Trị: 104,
Quảng Bình: 050
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
589
15-07-20Đà Nẵng: 057,
Khánh Hòa: 934
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
814
14-07-20Đắc Lắc: 252,
Quảng Nam: 865
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
596
13-07-20TT Huế: 213,
Phú Yên: 187
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
721
12-07-20Kon Tum: 952,
Khánh Hòa: 818
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
575
11-07-20Đà Nẵng: 444,
Quảng Ngãi: 533,
Đắc Nông: 131
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
643
10-07-20Gia Lai: 130,
Ninh Thuận: 467
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
518
09-07-20Bình Định: 105,
Quảng Trị: 513,
Quảng Bình: 643
Trúng Bình Định671
08-07-20Đà Nẵng: 459,
Khánh Hòa: 342
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
510